Pokorny_Jan

 

Slivenec P2   nas: 730ks       144km

40,43,56,84,85,86……  

Rakovník P2 11.5. 2014     nas: 832ks       189km

5,9,16,42,43,44,48,49,50,58,60,67,73,74,78,80,81,82,85……….

OS   nas: 1800 ks

6,10,18,46,47,48,52,53,54,62,64,71,77,78,82,84,85,86,89………

Krajková 1. P2   18.5. 2014       nas: 759         276km  

1,9,24,26,30,39,40,44,62,71,72,74,78,92……..

OS     nas: 1576 ks  

14,47,90,95,105,122,123,153………

Bayreuth1.   P2   25.5. 2014     nas: 480 ks         339 km  

3,4,5,7,9,13,14,16,21,30,31,35,43,47………

OS   nas: 1128 ks  

8,9,10,19,22,42,43,47,57………

Seligenstadt1.   P2     1.6. 2014   nas: 339 ks         529 km

1,7,17,24,33,47,  

OS     nas: 778 ks  

7,44,76,89,120,  

Krajková 2. P2       8.6. 2014       nas: 674 ks            276 km

1,2,3,5,7,12,15,45,73,74,77………

OS     nas:   1217 ks

2,3,4,7,9,16,29,118,169,170,173……

K.M.Západ     nas: 7135 ks     2,4,6,17,25,59,97………

MSS   nas: 31244 ks       22,35,55,126,176,381,567……….

Krajková 3. P2     14.6. 2014     nas: 553 ks       276 km

1,2,16,24,25,28,31,33,39,50,51,96………

OS   nas: 1119 ks

1,2,16,48,50,55,58,60,95………

Neumarkt P2   21.6. 2014   nas: 409 ks         356km  

14,18,19,26……

Seligenstadt 2     P2     28.6.2014   nas: 264 ks       529 km

2,3,4,8,10,12,20,21,42,46

OS     nas: 600 ks

6,10,12,17,25,32,48,51,  

Krajková 4. P2     6.7. 2014     nas: 525 ks           276km  

6,7,9,13,14,15,16,19,21,22,26,30,63,68,82….

OS   nas: 1160 ks

17,18,21,26,31,32,33,53,59,61,67,71….

 

Bayreuth 2     P2 12.7. 2014     nas: 408 ks     339km

1,2,3,4,5,6,42,53,58,61,70…

OS   nas: 870ks

1,2,3,4,8,26,151………

Bayreuth 3     P2   19.7.2014     nas: 402ks     339km

1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,15,23,30,40…..

OS     nas: 853 ks

1,2,4,9,29,35,48,54,62,75,80,125,138…..

MSS Západ     nas: 5797 ks

1,3,7,24,93,115,171,199,237…..

Seligenstadt 3     P2       26.7. 2014     nas: 251ks         529km

1,3,5,6,9,14,19,45…

OS     nas: 631 ks

2,12,22,28,40,65,75…

 

2014 OS Svitavy   ESO hé    1,3,4,6,10,11..

 

OLYMP: A       1,2,3,5,14,17…

 

OLYMP: B       1,3,4,18….

 

OLYMP: D       1,2,6,18….